Poutník

Náš hotel byl vystavěn na počátku 20. století v prvé řadě pro poutníky. Tato tradice, obsažená ve jménu našeho domu, je stále živá!

Poutníci, kteří jsou duchovně naladěni na vnitřní i přesažnou zkušenost se mohou v plné míře nechat občerstvit duchovními lázněmi ztišení a smíření svatého místa Hory Matky Boží. 

Jaké jsou možnosti:

  • Účast na duchovním programu kláštera
  • Účast na duchovním programu Poutního Domu
  • Modlitba v kapli, kostele kláštera nebo Poutního Domu
  • Duchovní rozhovor, doprovázení na duchovní cestě 
  • Moderované ztišení a půst s průvodcem
  • Společné modlitby růžence v přírodě
  • Shlédnutí a poslech duchovně zaměřených audiovizuálních programů s případným sdílením 
  • Studium Bible