Co najdete v poutním areálu Hory Matky Boží.

Křížová cesta alejí
Na hoře nad městem Králíky je nádherný poutní areál, spojený s městem Králíky alejí s kapličkami křížové cesty. Nazývá se Hora Matky Boží podle přání zakladatele Tobiáše Jana Beckera. Více si o historii poutního místa můžete přečíst v odkazu Historie.

Klášterní zahrada
Do roku 2010 byly klášterní zahrady postupně upraveny a nyní slouží pouze pro potřeby kláštera.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a od roku 1700 je zde k vidění milostný obraz Panny marie Sněžné – Santa Maria Maggiore, který je srdcem kostela. Místní raritou je to, že obraz umístěný na hlavním oltáři je zvláštním výtahem snímatelný a po bohoslužbách skrze něj mají poutníci z Čech, ale i mnoha dalších zemí, možnost uctít slávu Panny Marie.

Památník obětem internace
Jediný památník svého druhu v ČR je historickou expozicí a důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli deportováni na toto místo a omezeni na osobní svobodě. Našim klášterem prošlo celkem přes 500 osob. Více o památníku zde.

Ambity
Další zajímavostí pro poutníky jsou AMBITY zvané také Křížová chodba. Mají čtvercový půdorys a v každém rohu je kaple, nad kterou je zvenku cibulovitá věž. V těchto kaplích se konávaly pobožnosti křížové cesty, betlémské cesty, pobožnost na Svatých schodech, pobožnost k radostem Panny Marie, pobožnost k bolestem Panny Marie, ke světcům, kteří žili a zemřeli v nevinnosti a ke světcům mučedníkům a kajícníkům. V AMBITECH je 42 obrazů malovaných na plechu v krásně řezaných rámech, dále 14 velkých obrazů křížové cesty a mnoho dalších obrazů a sousoší. Dále je zde hrobka, kde jsou pochováni obyvatelé kláštera až do padesátých let minulého století. 

Nádvoří Poutníků
Z Ambitů je možné vyjít dveřmi na vnitřní nádvoří nazývané Nádvoří Poutníků. Toto ničím nerušené místo je velmi důstojné a klidné. Ruší snad pouze šumění listí ve větru a zpěv ptáků na stromech. Můžeme zde také vidět průčelí kostela, které nejde odnikud jinud vidět, dále přes 300 let starou sochu Panny Marie se studnou a uprostřed nádvoří je také unikátní Kaple Svatých Schodů.

Kaple Svatých Schodů
Kaple Svatých Schodů je napodobenina schodiště z hradu Antonia v Jeruzalémě, po kterých stoupal zbičovaný a trním korunovaný Ježíš Kristus k Ponskému Pilátovi a kde také zazněly slova: „Ecce, homo!“ (Hle, člověk) a Ježíš slyšel židy, jak křičí: „Ukřižuj ho!“ Po schodišti se za modliteb nebo zpěvů chodí po kolenou, boční schodiště jsou určena k normálnímu sestupu dolů.

Areál kolem kláštera
Areál kolem kláštera má parkovou úpravu a působí velmi důstojným a klidným dojmem. V rámci poutního areálu je také Poutní Dům, který nabízí celoroční ubytování, občerstvení v restauraci, nebo klidné posezení nad kávou nebo dobrým jídlem na letní terase, odkud uvidíte  třetí nejvyšší pohoří ČR Králický Sněžník.

Poutní Dům
Poutní Dům poskytuje veškeré zázemí od dobrého jídla a pití, přes ubytování s nádhernými výhledy a možností pořádat různé akce. Nabízí restauraci s padesáti místy, salónek pro 22 osob, přednáškový sál, velkou vybavenou dětskou hernu, pokoje ve třech kategoriích, venkovní dětské hřiště, trampolínu, v zimě dětský vlek a mnoho dalšího. Navíc jako bonus je všude kolem čerstvý horský vzduch (770 m.n.m.), nádherný výhled a klid Hory Matky Boží.

Panorama
Přímo od Poutního Domu je vidět Kladská Kotlina – údolí řeky Moravy ústící v třetím nejvyšším pohoří ČR včetně jeho největší hory Králického Sněžníku. Krásné panorama doplňuje výhled na úpatí Orlických hor a okolní příroda. Pokud poodejdete ještě 200m od poutního areálu, doplňuje výhled ještě další, druhé nejvyšší pohoří v ČR, Jeseníky. Zážitky z tohoto poutního místa Vám dlouho zůstanou v paměti.


 

 

 

Aktuality

UKONČENÍ PROVOZU 30.10.2016
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM ZA VĚRNOST.